O POS

POS je krovna in edina uradna organizacija, ki zastopa prstometna društva, skrbi za ligaška tekmovanja in ostale, predvsem promocijske aktivnosti. Pod svojim okriljem ima sodniško komisijo (SK) in strokovno tehnično komisijo (STK) sestavljeni iz članov prstometnih društev (sekcij), kateri skrbita za posodabljanje pravilnikov, raznih prstometnih predpisov in organizacijo seminarjev za člane društev. Skupaj z zgoraj omenjenima organoma jo vodita Tomaž Travnik in Igor Dornik, ki skrbita za tekoče izvajanje lig, prstometno reprezentanco, promocijo in strukturno delovanje POS.

Trenutno delovanje in usposobljenost prstometnih društev, ki so večinoma še vedno sekcije športnih društev zaenkrat ne omogoča ustanovitve zveze prstometnih društev. Takoj, ko bodo društva dovolj "samostojna" v svojem delovanju kot tudi v finančnem vidiku in bo število le teh zadostno, bo sklicana ustanovna skupščina z namenom ustanovitve Prstometne zveze Slovenije.

 

POS