Novice

16. marec, 2014
pixel
Nov pravilnik za sezono 2014/15
POS
STK je sprejela nov pravilnik o tekmovanjih v prstometnih ligah za seno 2014/15.

Pravilnik je bil spremenjen v 1, 5, 6, 11, 12,13,15,16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 in 42 členu. Spremembe se nanašajo predvsem na nov termin ligaške sezone, na razvrščanje posameznikov, podelitev priznanj ipd. V spremembah so bili upoštevani predlogi s sestanka vodij ekip v Ljubnem ter kasnejši predlogi, ki ste jih naslovili na STK.