Novice

2. april, 2011
pixel
Pravilnik za Pokal Slovenije

Objavili smo uraden Pravilnik o tekmovanjih v državnih članskih ligah v Prstometu. Omenjeni pravilnik je bil sprejet z namenom, da bi tekmovanja v 1. ligi in v 2. ligi potekala enotno in s čim manj zapleti. Za nadzor nad izvajanjem pravilnika je zadolžena Prstometna Zveza Slovenije, ki pa še ni ustanovljena. Trenutno jo zamenjuje Prstometni organizacijski odbor.

Organizacijski odbor
ŠD Balinci - Prstomet