Kropa open 2008

Prvo "svetovno" prvenstvo v prstometu - Kropa avgust 2008